Loading...

מרכז שורשים ירושלים

המרכז הרוחני הגדול בארץ לצמיחה יהודית מחודשת

סדנאות העצמה וחיזוק

מדרשה לבנות:שירת ירושלים

ערבי מוזיקה, חברה ואירועים

פעילות חברתית תומכת לנוער חרדי

הדרכה לזוגיות יהודית

פעילות חברתית בגג - הזולה על הגג

אירוח של מכינה קדם צבאית לבנות - רוח נכון

מיזם 'שמע קולי' לבתים חמים לנערות בסיכון